1342691740Untitled-2.jpg

 

Filmhuis in BREStheater


 
De doelstelling is om zonder winstoogmerk waardevolle films te vertonen die niet of nauwelijks aan bod komen in het reguliere bioscoopcircuit.
U kunt denken aan films met een kunstzinnige of filosofische vormgeving en inhoud. Dit kunnen oudere, maar ook zeer recente films zijn.
Losse kaarten kunnen worden gekocht aan de theaterkassa voor € 8,00.

Wie interesse heeft voor BRESfilm kan zich aanmelden voor het adressenbestand via
bresfilm@brestheater.nl. Wanneer u geen e-mail heeft, stuur dan uw gegevens naar het postadres.
Stuur uw naam, adres, telefoonnummer, mobiele nummer en e-mailadres mee. U ontvangt dan ook inhoudelijke informatie over de films die worden vertoond.
 
De films worden op zondagavond vertoond en beginnen om 20.00 uur.
De kassa is open vanaf 19.00 uur.
 
Voor openingstijden kassa en telefoonnummers: zie www.brestheater.nl/theaterkassa.html

Voor meer informatie over BRESfilm, ga naar: www.brestheater.nl/bresfilm.html