2020-09-22 - Kunst & Cultuur Brielle - Header website-Erfgoed.jpg

Geen onderwerp te gek voor de Maskerade


Briels Nieuwsland, 30 november 2012.

Elk jaar gaan Briellenaren op 5 december verkleed en gemaskerd de straat op. Terwijl vroeger het er vroeger meestal om ging je origineel en grappig uit te dossen, is in de loop der jaren de rol van het protest steeds belangrijker geworden. Wij spraken hierover met enkele oude Briellenaren, Arie van der Berg (voorheen van Hotel de Zalm), Connie van Leeuwen-Poldervaart en Wil van Rijsdijk-Postema, die zich nog veel van de maskerade van vroeger weten te herinneren. Tijdens ons gesprek en het lezen van oude krantenartikelen is wel duidelijk geworden dat elk facet van de Brielse samenleving aan bod is gekomen bij de maskerade.

Een groep die bijna altijd meedeed, was die van de Nieuwstraat. Wil van Rijsdijk-Postema, maakte daar deel van uit. Zij wist te vertellen dat zij in 1991 de eerste prijs wonnen. Als brandweerlieden uitgedost vroegen zij, al rookbommetjes gooiend, aandacht voor de slechte bereikbaarheid van de Brielse binnenstad in geval van brand.

In 1992 nam een groep de overdaad aan verkeersborden in Brielle op de korrel. Een trekker met aanhangwagen, volgeladen met pakketjes en behangen met verkeersborProtest maskerade brielle 1992 tegen vele verkeersbordenden, stelde een bodedienst voor; de E.G.B.S.S.B.D.V.O.M.A.N.V, de Eerste en Grootste Brielse Super Snelle Bode Dienst Voor het Ochtend-, Middag-, Avond en Nacht Vervoer. Hun leus was:
Verkeersborden in Brielle in overvloed,
Dat geeft de boeren en burgers moed.
Niemand trekt zich er iets van aan,
Dus kan je ieder uur laden en lossen gaan.
Door verkeersborden chaos in Brielle,
Sta je regelmatig in de file.
Pakjes laden uit en in,
Zorgt alleen voor een slechte zin.
Sinterklaas dacht ach en wee,
Maar gelukkig helpt E.G.B.S.S.B.D.V.O.M.A.N.V.
Dus met deze groep in zee gegaan,
Anders heb je in Brielle nooit ruim baan.
protest maskerade
In 1994 brengt de winnende groep een controversieel onderwerp onder de aandacht; de noodzaak van verkeersmaatregelen op rijksweg N57.
De voorstelling was voor sommigen choquerend. Doodgravers droegen een lijkkist, “Schiet in godsnaam op, want de dood zit ons op de hielen”. Het heeft een aantal jaren geduurd, maar uiteindelijk werd de verkeersveiligheid van de N57 verbeterd. Ook Riet Zaayer, die poorteres van het jaar was geworden, deed dat jaar weer mee, verkleed in een korenblauw majorettepak en blies op een snerpend fluitje.

Onderwerpen die in de laatste 15 jaar aan bod kwamen waren de verwarring over de openingstijden van de winkels; zijn die nu op maandag(middag) of dinsdag gesloten? In 1998 het “kepelen van de wallen” Het klepelen is het maaien van het gras en dat moest volgens deze groep vaker dan een keer per jaar. Hun leus was o.a. “Het gras is twee kontjes hoog”. In 1999 ging de eerste prijs naar een groep van het Maarland met als onderwerp de onverlichte schaatsbaan. Er was op het Molenvest een nieuwe schaatsbaan aangelegd, maar helaas was men de verlichting vergeten. De leden van de groep liepen al “schaatsend” voorbij met allemaal een lantaarn in hun hand.

In 2008 waren er twee winnaars; een groep met “Heijboer en de bomen op het Maarland” en een persoon die de problemen met de nieuwe voetgangerstunnel bij de Kaaistraat uitbeeldde. 

B&W hadden een plan ontwikkeld voor de problemen van de bomen langs de Maarlandse haven, maar dat betekende dat alle bomen gerooid zouden worden en er maar ongeveer 12 nieuwe bomen voor terug zouden komen. Alle leden van de groep droegen een masker met daarop het gezicht van de wethouder, als verantwoordelijk wethouder voor dit plan. Dit portret was zo gelijkend, dat het niet nodig was om zijn naam te noemen.
In 2009 was het ontbreken van een ambulancepost in Brielle en de lange aanrij-tijden van de ambulance het onderwerp van de groep Zakkendragers, waaraan ik zelf meedeed.
Hiervoor hadden wij een ambulance gebouwd en natuurlijk een ambulancepost, maar die was gesloten. We voerden een toneelstukje op, waarbij de gewonden op straat lagen, maar de ambulance er niet bij kon komen door wegomleggingen en dus te laat kwam.

Vanaf begin jaren negentig is het enthousiasme voor de maskerade teruggelopen, De maskerade was tot een stil protest geworden met veel teksten op borden. Vier jaar geleden heeft het VVV meegedeeld te stoppen met de organisatie ervan en is de Maskerade geadopteerd door de Stichting kunst en cultuur Brielle, waar ik deel vanuit maak. Er is sindsdien een en ander veranderd. Deelnemers hoeven zich niet meer in te schrijven en kunnen nu spontaan meedoen en het hoeft niet stil meer. Eigenlijk vinden wij dat muziek en kabaal er gewoon bij horen. Het is tenslotte de bedoeling dat iedereen zich uitleeft. De stichting zorgt ook voor warme drankjes en kent de Frans Löbker-prijs, een zilveren masker,  toe aan de origineelste deelnemer of groep. Wij zien graag dat deze Brielse traditie blijft bestaan, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het enthousiasme van de inwoners van Brielle.

Misschien denkt u dat het dit jaar niet meer lukt, want u heeft nog geen enkel idee. De praktijk heeft echter geleerd dat de beste ideeën op het laatste moment geboren worden. En dat kan, want aanmelden is niet nodig, als u zich maar verkleed en uitgerust bent met een masker en eventueel teksten op borden of spandoeken. Het is niet ingewikkeld zoals deze Brielse dame laat zien in 2008:


En de voorpret is vaak net zo leuk als het meedoen. En als u pakjesavond viert, kan u toch gewoon meedoen, want de maskerade begint om 18.00 uur en de prijs word om ongeveer 19.00 uur door Sinterklaas uitgereikt.